baner

Kim jestem

Białystok zasługuje na więcej. Czas na zmiany
Szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek związany z Białymstokiem i Podlasiem. Poza chwilami spędzonymi w gronie najbliższych, raduje mnie rozwój naszego miasta i regionu.
Kształciłem się na Politechnice Gdańskiej i w Szkole Głównej Handlowej. Mimo innych możliwości wybrałem Podlasie. To tutaj znalazłem swoje miejsce i o nie staram się dbać.
Nie boję się wyzwań i przy wsparciu bliskich staram się pokonywać przeciwności losu. Działałem w szeregach „Solidarności”. Nawet represje i więzienie w okresie stanu wojennego nie zniechęciły mnie do działania. Do dziś istotne są dla mnie wiara, tradycja i historia.
Wierzę, że człowiek może zdziałać wiele dobrego. Jestem niezmiernie wdzięczny tym, którym się to udaje. To tacy ludzie inspirują mnie do walki o lepsze jutro.

 


"Wytrwała praca pokona wszystko"
Wergiliusz

Powiększ

Co robię


Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w białostockim Biazecie.
W 1980 r. byłem działaczem „Solidarności” oraz organizatorem strajku przeciwko stanowi wojennemu. Byłem represjonowany, skazany i więziony na podstawie dekretu o stanie wojennym z zakazem pracy w Biazecie. Działałem w strukturach podziemnej „Solidarności”. IPN nadał mi status pokrzywdzonego.
Miałem zaszczyt reprezentować mieszkańców Białegostoku i Podlasia jako:
 • radny Rady Miejskiej;
 • radny sejmiku województwa podlaskiego;
 • wiceprezydent Miasta Białegostoku;
 • marszałek i wicemarszałek Województwa Podlaskiego.
W czasie pracy zetknąłem się z tysiącami spraw zwykłych ludzi, którym zawsze starałem się pomóc.
Pełniłem funkcje przewodniczącego Klubu Radnych „Jedność” i Koalicyjnego Klubu Radnych „Odrodzenie”.
Byłem również inicjatorem powstania Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Nadzorowałem pracę KTBS oraz Zarządu Mienia Komunalnego.
Aktualnie jestem dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o.
Jestem dumny, że miałem swój udział m.in. w:
 • Odzyskaniu władzy przez miasto nad terenem Centrum Handlowego „Park”;
 • Zakupie gruntów i wywłaszczeniu pod drogi (m.in.: Trasa Kopernikowska, ul. Częstochowska);
 • Zakończeniu z powodzeniem negocjacji w Brukseli mających na celu zdobycie pieniędzy na budowę tunelu im. F. Nila;
 • Przejęciu przez miasto gruntów przy dworcu kolejowym oraz opracowaniu koncepcji dworca i jego otoczenia;
 • Modernizacji Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

baner

Referencje

 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ

Galeria

Porozmawiajmy